Historiska museet
 
 
 

Gerumsmanteln

– vävanalys

När förste konservator Eva Lundwall förberedde Gerumsmanteln för utställningen Forntider här på Historiska museet gjorde hon en märklig upptäckt. Mitt på mantelns lång- och kortsidor fanns raka partier på 3-4 centimeter. Där fann hon vändande trådar i både varp- och inslagsriktning. Denna upptäckt skulle få långtgående följder för vår kunskap om manteln.

Gerumsmanteln är ju som bekant oval till sin form. Den har skurna kanter vilka hålls ihop med dubbla kaststygn. Eftersom det mesta av mantelns kanter är bortskurna har de vändande trådarna undgått upptäckt, ända till för några år sedan.

Vändande trådar

Detalj av Gerumsmanteln där stadkant syns.
Detaljbild av mantelns skurna kant med
dubbla kaststygn.
Foto: Gabriel Hildebrand, RAÄ
Trådar som vänder i vävens långsidor är inte speciellt ovanligt. Dessa trådar är inslagstrådar och bildar tillsammans med de yttersta varptrådarna så kallade stadkanter. Det ovanliga med manteln är att den även har trådar som vänder i varpriktning. Dessa brukar sluta i öppna ändar. Vändande trådar innebär att manteln har haft en rund form.

Tillverkning

Vi kan nu få en förklaring till hur manteln tillverkats. Vändande trådar innebär att varptrådarna vänder kring en horisontell tråd eller tvårslå. Tråden eller tvärslån låser på detta sätt varpen. Inslaget förs in som en vanlig väv på ena sida om tråden/tvärslån. Tas väven ur vävstolen har den formen av en cylinder. Önskas inte en cylinderform dras tråden/tvärslån ut tygstycket blir platt. Det var så tillverkaren av Gerumsmanteln gjorde.

Vävstolar

Vi vet alltså att manteln vävts som en rundväv. Vi vet också principen för hur vävningen gått till. Men vi vet inte exakt hur vävstolen såg ut. Det finns idag många olika typer av vävstolar, både horisontella som vertikala, liksom ryggbandsväv. Några vävstolstyper har existerat mer eller mindre oförändrade under många hundra år, men eftersom vi inte hittat några rester av vävstolar kan vi ändå inte exakt bestämma utseendet.

 
 
 
 
 
Share |
 

Läs mer på historiska.se

 

uiqt|wBqvnwHpq{|wzq{si5{muiqt|wBqvnwHpq{|wzq{si5{mqvnwHpq{|wzq{si5{m