Historiska museet
 
 
 

Sök i samlingarna

Historiska museets samlingar tillhör de största kulturhistoriska skatterna i norra Europa. Samlingarna omfattar fler än 10 miljoner enskilda föremål fördelade på cirka 34 000 inventarienummer.

Flintyxor
Yxor i flinta från Stora Mellösa i Närke. Exempel på föremålsbild i "Sök i samlingarna".

I Historiska museet finns dels arkeologiska fynd från förhistorisk och historisk tid, dels föremål och textilier som visar den svenska kyrkliga konsthistorien. Det kommer ständigt nya föremål till oss från arkeologiska utgrävningar, genom inköp och via privata donationer. En del av våra samlingar är digitalt tillgängliga i kataloger och databaser. Där kan man mer i detalj få en uppfattning om föremål och material från olika delar av landet.

Vem får söka i samlingarna?

Söktjänsten ”Sök i samlingarna” är utvecklad för forskare, studenter och personer verksamma i kulturmiljövården. Man bör kunna tolka rådata, behärska ämnets terminologi och ha förståelse för hur data är strukturerade. Men givetvis kan även andra dra nytta av tjänsten och bruka dess information.
I framtiden kommer informationen om de över 10 miljoner föremål som finns på museet att bli komplett. Vi kommer även att satsa på speciellt framtagna fakta för en bredare målgrupp. Funktionen Sök i samlingarna är ett första steg i det arbetet.

 

 
 

Här söker du information om föremål i våra digitaliserade samlingar

 
 
Share |
uiqt|wBqvnwHpq{|wzq{si5{muiqt|wBqvnwHpq{|wzq{si5{mqvnwHpq{|wzq{si5{m